Samospráva


Zväčšiť mapu
Obecný úrad

Tuchyňa 205
018 55 Tuchyňa

Tel:
042 / 449 25 63
Fax:
042 / 449 25 63
Email: ocutuchyna@slovanet.sk


Okres:
Ilava
IČO:
00317837
Počet obyvateľov:
780
Rozloha:
554,4 ha

Starostka: Bc. Gabriela Švecová

Mobil:
0907 772 848
Email: ocu.tuchyna@slovanet.sk

Zástupca starostky: Eva Hejduková 

Obecné zastupiteľstvo: 7 členné
Poslanci:
Mgr. Katarína Florišová
Eva Hejduková
Jaroslav Koška
Dominik Letko
Jozef Mateička
Blažej Mičuda
Jozef Poliak
 

Hlavný kontrolór:
Ing. Marcel Ondráš
e-mail: marcel.ondras@gmail.com


Komisie pri obecnom zastupiteľstve:

Komisia finančná a verejného záujmu
predseda :  Jaroslav Koška
člen: Eva Hejduková

Kultúrno – športová komisia
predseda : Mgr. Katarína Florišová
člen :           
                   
 
Komisia ochrany verejného poriadku
predseda : Blažej Mičuda 
člen :    Jozef Mateička , Dominik Letko     
                   

Komisia stavebná a životného prostredia
pr
edseda: Jozef Mateička
člen: Blažej MIčuda, Dominik Letko

Pracovníci obecného úradu
Alžbeta Mikolášová    – správa daní a poplatkov
Janka Gáborová         – ekonómka

Pracovná doba na úrade:
Pondelok:    
7,00 – 12,30   13,00 – 16,00
Utorok:          Nestránkový deň

Streda:         
7,00 – 12,30   13,00 – 17,00
Štvrtok:         
7,00 – 12,30   13,00 – 15,30
Piatok:          
7,00 – 12,00

Poskytovanie informácií :
Informácie poskytujú počas stránkových dní osobne, telefonicky alebo písomne :                                                  Bc. Gabriela Švecová – starostka obce
p. Janka Gáborová – ekonómka
p. Alžbeta Mikolášová – správca daní a poplatkov